Babel

Babel

punta de plata sobre madera imprimada
16x16 cm